Piotr Policht, "Sztuka okołokonsumpcyjna"; Culture.pl, 13.08.2018, <https://culture.pl/pl/artykul/sztuka-okolokonsumpcyjna>, 18.09.2018

Piotr Policht, “Wilk człowiekowi człowiekiem: natura w sztuce współczesnej [Wolf is Man to Man: Nature in Contemporary Art]”; Culture.pl, 30.03.2018, <http://culture.pl/pl/artykul/wilk-czlowiekowi-czlowiekiem-natura-w-sztuce-wspolczesnej>, 01.04.2018

Anka Herbut, Katarzyna Różniak, Łukasz Wojtysko, Wojtek Doroszuk. Bliż [Near Point], ex. cat., ed. Ewa Borowska, Galeria Arsenał, Białystok 2016

Łukasz Wojtysko, “Królowie życia [The Kings of Life]”, Dwutygodnik, 28.06.2016, <http://www.dwutygodnik.com/artykul/6634-krolowie-zycia-i-prince.html>, 25.01.2018

Katarzyna Różniak, Wojtek Doroszuk. The Screening, ex. brochure, Futura Art Centre, Prague 2016

Anna Tomczak, “The Other Places. Wojtek Doroszuk’s Round Trip Between Fiction & Documentation”, Contemporary Lynx, 13.03.2016, <http://contemporarylynx.co.uk/the-other-places-wojtek-doroszuks-round-trip-between-fiction-documentation>, 25.01.2018

"Wojtek Doroszuk - Festin", Videonale 15. Festival For Contemporary Video Art, ex. cat., ed. Tasja Langenbach, Kunstmuseum Bonn 2015

Małgorzata Sobolewska, “What Divides us is What Connects us?”, Ruptures & Convergences, ex. cat., ed. Małgorzata Sobolewska, Agnieszka Chodysz-Foryś, The Centre of Art and Culture, Wrocław 2014

Sylwia Czubała, ed., “Wojtek Doroszuk. Osad [Wojtek Doroszuk. Sediment]”, W strone instytucji krytycznej [Towards a Critical Institution], ex. cat., ed. Anna Czaban, Sylwia Czubała, Magdalena Popławska, Poznań 2014

Marie Canet, “Secret Cinema: Wojtek Doroszuk”, Fondation d’entreprise Ricard, 01.11.2014, <http://www.fondation-entreprise-ricard.com/Events/view/129-secret-cinema-wojtekdoroszuk>, 01.11.2014

Anna N. Nawrot, "W stronę instytucji krytycznej i z powrotem [Towards a Critical Institution And Back]", Obieg, 14.07.2014, <http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/prezentacje/32885>, 25.01.2018

Wojtek Doroszuk, interview by Steven Cairns, “Prince”, Vdrome, 08.07.2014, <http://www.vdrome.org/wojtek-doroszuk-prince>, 25.01.2018

Dorota Grobelna, “Duszno; jedyne wyjście to wyjście [Stuffiness; The Exit is The Only Choice]”, W stronę instytucji krytycznej: Blog, 15.06.2014, <http://wstroneinstytucjikrytycznej.blogspot.fr/2014/07/dorota-grobelna-duszno-jedyne-wyjscie.html>, 25.01.2018

David Elliott, “The Stuff of Dreams”, “Wojtek Doroszuk”, A Time For Dreams: 4th Moscow International Biennale For Young Art, ex. cat., ed. David Elliott, Tatiana Manina, National Centre For Contemporary Art, Moscow 2014

Dorota Kenderova, Jaro Varga, ed., “Wojtek Doroszuk”, Is The Future Boring, Galeria HIT, Bratislava 2014

Kristine Stiles, “... But a Hammer With Which to Shape it: Media Art And Society 1959 - 2013”, 15th Media Art Boennale WRO 2013: Pioneering Values, ex. cat., ed. Piotr Krajewski, Violetta Kutlubasis-Krajewska, WRO Art Center, Wrocław 2014

Anka Herbut, “Potrzeba rozkładu [The need for decay]”, Dwutygodnik, 10.05.2013, <http://www.dwutygodnik.com/artykul/4482-wro-2-potrzeba-rozkladu.html>, 25.01.2018

Manuela Lietti, ed., “Wojtek Doroszuk”, Self Staging, ex. cat., Magician Space, Beijing 2012

Wojtek Doroszuk, “Raise your foot”, Art Must Be Beautiful. Selected Works by Marina Abramović, ex. cat., ed. Rael Artel, Tartu Art Museum, Tartu 2011

Rael Artel, ed., “Portrait : The Practice of Wojtek Doroszuk. The space between dream and reality”, Lost in Transition, ex. cat., Contemporary Art Museum of Estonia (CAME), Tallin 2011

Agnieszka Rayzacher, Pierwszy dzień lata [The First Day of Summer], ex. cat., lokal_30, Warsaw 2010

Sabina Czajkowska, “O dwóch wystawach [About Two Exhibitions]”, Arteon No. 8, Poznań 2009

Joanna Zielińska, “Wojtek Doroszuk. Tnąc i rozdzierając obrazy [Cutting and Tearing Pictures]”, Spojrzenia, 4 edycja, ex. cat., ed. Maria Brewińska, Julia Leopold, Zachęta National Gallery of Art, Warsaw 2009

Ewa Opałka, “Gra spojrzeń [The Game of Sights]”, Obieg, 05.11.2009, <http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/recenzje/14781>, 25.01.2018

Anna Theis, “Filmowa baza i nadbudowa [Film Base and Superstructure]”, Dziennik, suppl. Kultura, Warsaw 29.05.2009

Wojtek Doroszuk, interview by Anna Theiss, “20 minut po komunii [20 Minutes After Communion]”, Dziennik, suppl. Kultura, Warsaw 29.05.2009

Wojtek Doroszuk, interview by Joanna Stembalska, “Dodatek specjalny. «Special Features» Wojtka Doroszuka [Special Supplement. «Special Features» by Wojtek Doroszuk]”, Biuro No. 1, BWA Wrocław, 2009

Magda Zięba, “Zagadkowe przestrzenie torzsamości [Enigmatic Spaces of Identity”, Obieg, 19.06.2009, <http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/recenzje/12348>, 25.01.2018

Magdalena Ujma, “Wojtek Doroszuk. Reisefieber”, Transkultura, ex. cat., ed. Magdalena Ujma, Anna Smolak, Bunkier Sztuki, Kraków 2009

Magdalena Lipska, et al., “Wojtek Doroszuk”, Where The East Ends, ex. cat., Nassauischer Kunstverein, Wiesbaden 2008

Magdalena Ujma, “Wizualność: kolekcja artefaktów [Visuality: A Collection of Artifacts]”, Kwiaty naszego życia [Flowers of Our Lives], ex. cat., ed. Joanna Zielińska, CSW Znaki Czasu, Toruń 2008

Ewa Małgorzata Tatar, Dominik Kuryłek, “Pułapka na widza [Viewer Trap]”, Malarstwo! Prąd zmienny [Painting! Alternating Current], ex. cat., ed. Piotr Stasiowski, Patrycja Sikora, Monika Filipowska, BWA Wrocław, 2008

Magdalena Ujma, “Raspberry Days”, Krytyk sztuki na skraju załamania nerwowego, 03.06.2008, <http://magdalena-ujma.blogspot.fr/2008/06/rasperry-days.html>, 10.05.2013

Stanisław Ruksza, “Malarstwo!? Unplugged [Painting? Unplugged]”, Arteon No. 12, Poznań 2007

Mieke Bal, “Wojtek Doroszuk”, 2 Move: Migratory Aesthetics, ex. cat., ed. Mieke Bal, Miguel Ángel Hernández-Navarro, Centro Párraga, Murcia 2007

Marta Lisok, “W niekończącym się «Pomiędzy» [In Never-Ending «Between»]”, artPapier No. 3, Katowice 2007

Magdalena Ujma, ed., Wojtek Doroszuk. Podróże wewnętrzne i zewnętrzne [Wojtek Doroszuk. Internal And External Journeys], ex. cat., Bunkier Sztuki, Kraków 2007

Agata Saraczyńska, “Młode malarstwo [Young Painting]”, Gazeta Wyborcza, suppl. Kultura, Wrocław 09.10.2007

Joanna Zielińska, “Traumy, duchy i osobiste wspomnienia [Traumas, Ghosts and Personal Memories]”, Obieg, 02.07.2007, <http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/recenzje/2972>, 25.01.2018

Piotr Stasiowski, Magdalena Ujma, Jakub Banasiak, “Prąd zmienny. 8 Geppert [Alternating Current. 8th Geppert]”, Obieg, 04.11.2007, <http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/wydarzenie/2756>, 25.01.2018

Lidia Krawczyk, “Niepokój przed podróżą [Anxiety Before a Journey]”, Łażnia, 03.2007, <http://www.laznia.pl/czytelniaart,90,lidia_krawczyk_niepokoj_przed_podroza.html>, 25.01.2018

Ewa Małgorzata Tatar, “Oniryczny subiektywizm [Oneiric Subjectivism]”, Format No. 48, Wrocław 2006

Magdalena Bińczycka, “Wojtek Doroszuk. Między tym, co zrozumiałe, a tym, co nieprzetłumaczalne [Wojtek Doroszuk. Between the Comprehensible and the Untranslatable]”, Bunkier Sztuki, 15.03.2006, <http://www.bunkier.com.pl/index.php?section=teksty_bunkier&sub=artysta&more=67>, 10.09.2009

Katarzyna Roj, "Wyobcowani (?) [Alienated (?)], Obieg, 02.05.2016, <http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/recenzje/4073>, 25.01.2018

Hector Solari, ed., “Wojtek Doroszuk”, Die Vergaenglichkeit Des Schoenen [The Caducity of Beauty], ex. cat., Forum for arts and media, Goerlitz 2006

Piort Stasiowski, “Wojtek Doroszuk”, Format No. 4 (48), suppl. Młoda Polska, Wrocław 2006

Ewa Małgorzata Tatar, “Doroszuk Wojtek”, Tekstylia bis. Słownik młodej polskiej kultury [Dictionary of Young Polish Culture], ed. Piotr Marecki, Ha!Art, Kraków 2006

Wojtek Doroszuk, Karolina Kowalska, interview by Ewa Małgorzata Tatar and Dominik Kuryłek, “Przedmieścia, czyli tam, gdzie prywatne staje się publicznym [Suburbs. Where The Private Becomes The Public”, Ha!Art No. 22, Kraków 2005